Strategisch leren: van leervinken naar leervonken

De leergang Strategisch Leren is bedoeld voor (leer)managers in de zorgsector én het onderwijs die de kwaliteit van leren in hun organisatie willen verbeteren. Daarin transformeert het opleidingsparadigma (uit het industriële tijdperk) naar een leerparadigma in het informatietijdperk. “Opleiden is nu gebaseerd op de gaten die in het verleden zijn geconstateerd,” licht Jan Hendriks toe. Hij is directeur van HR2020, ‘expeditiebegeleider' en trainer-coach tijdens de leergang Strategisch Leren. “Dat betekent dat je altijd achterloopt, je achterstanden aan het wegwerken bent. Dat is geen eigentijds en toekomstbestendig leren, dat is bijscholen.”

Het laten groeien of bekwamen van mensen gebeurt maar voor 5-10% door het traditionele opnemen van kennis. Voor 10-20% groeit men door lerend samenwerken, intercollegiaal coachen en superviseren. Maar dé hefboom voor duurzaam groeien (70-80%) is het werkplekleren, het didactiseren van werk: leren = werken = leren. De essentie van het Strategisch Leren is dat 'opleiden' niet uit het werkveld gehaald moet worden, maar dat het juist een geïntegreerd onderdeel van het dagelijkse werk vormt.

Een expeditie
Het toekomstgericht leren is een expeditie voor mensen die de leergang volgen. Deelnemers komen soms met het idee dat ze leren om een plan te maken. Heel traditioneel, zoals cursussen in de zorg nog vaak worden georganiseerd. Ze zijn gewend om te denken in plan - do - check - act, het zogenoemde 'leervinken'. In deze expeditie staat het ‘leervonken’ centraal. Wij gaan uit van plan - do - trust - grow.

In 2016 en 2017 hebben twee succesvolle leergangen/expedities Strategisch Leren plaatsgevonden. Vervolgplannen zijn in ontwikkeling.

Sprintsessie
In november 2017 en januari 2018 zijn er twee Sprintsessies Strategisch Leren gehouden, waarbij de nadruk lag op de bouwstenen voor de (strategische) beleidskaders rondom leren inventariseren en verwerken tot een eindproduct. Ook de uitgangspunten van strategische personeelsplanning (SPP) werden in deze sprintexpeditie verwerkt. De deelnemers werden meegenomen in de ontwikkelingen in de wereld van zorg en welzijn en hebben toekomstige ontwikkelingen opgehaald. Samen werd gezocht naar (HR-geladen) interventies die tot bouwstenen voor strategische beleidskaders leiden. Een krachtig inventarisatietraject gestoeld op drie uitgangspunten: ánders kijken – ánders denken – ánders doen!

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Jan Wiggers of Marieke Zwier van team onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail