Universitair Innovatie Lab (UIL)

In samenwerking met WGV Zorg en Welzijn is in 2017 het Universitair Innovatie Lab (UIL) opgezet. Een multidisciplinaire denktank, waar jonge academici konden leren, ontwikkelen en onderzoeken. Het lab werd gevoed door uiteenlopende vraagstukken van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties.

In het lab bij WGV Zorg en Welzijn konden 'UILen' zich bezighouden met vraagstukken waar organisaties mee kwamen. Daarnaast konden organisaties er ook voor kiezen om een UIL intern aan een vraagstuk te laten werken. Voor net universitair afgestudeerden was dit de ideale mogelijkheid om een kijkje te nemen op de arbeidsmarkt en ervaring op te doen. Voor zorg- en welzijnsorganisaties was het de uitgesproken kans om te profiteren van een creatieve, innovatieve en frisse blik. Wederzijds voordeel dus!

Tot en met het eerste kwartaal van 2018 hebben zich zo’n 35 UIL’en gemeld, daarna liep het aantal aanmeldingen drastisch terug. Dit had te maken met het feit dat de arbeidsmarkt weer aantrok en studenten gemakkelijker een baan konden krijgen, al dan niet in de gezondheidszorg.

De oorspronkelijke doelstelling van het UIL’en-project om jonge academici te helpen een passende baan te vinden, was daardoor minder relevant geworden. Reden om te besluiten het project eind 2018 af te ronden. De dan nog in het Lab aanwezige UIL’en zullen de lopende projecten afronden en zal naar verwachting eind februari 2019 het project definitief eindigen.

Voor een overzicht van het verloop van het project wordt verwezen naar de factsheet.