Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Zorg- en welzijnsorganisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met medewerkers, die strafbaar gedrag plegen jegens cliënten en vervolgens 'ongestoord' van organisatie naar organisatie trekken en grote emotionele en materiële schade aanrichten. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is een belangrijk instrument en slot op de deur tegen diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgpersoneel. 

Vergewisplicht, VOG en Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn
Sinds 1 januari 2016 zijn zorgorganisaties verplicht om te controleren of een nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit heet de vergewisplicht. Sommige zorginstellingen zijn daarnaast verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op te vragen. Een VOG wordt op grond van juridisch relevante antecedenten bijna niet geweigerd. Dit systeem alleen is niet waterdicht. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is een aanvullend instrument dat door het veld is ontwikkeld en bijdraagt aan de integriteit van zorgmedewerkers en aan de zorgkwaliteit. Het register zorgt ervoor dat zorgaanbieders elkaar tijdig kunnen waarschuwen als er personen zijn ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag naar cliënten toe. Met het Waarschuwingsregister kunnen organisaties op praktische wijze voldoen aan de vergewisplicht.


Animatie Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Samen houden wij de zorg veilig en integer
Een veilige zorgrelatie, dat willen we natuurlijk allemaal. Een register waar voldoende werkgevers bij zijn aangesloten is daarbij onmisbaar. Het vergroot de veiligheid en het vertrouwen binnen uw organisatie en draagt bij aan een zorgzame, veilige woonomgeving voor uw cliënten én een prettige werksfeer voor al uw medewerkers. Het Waarschuwingsregister werkt het best wanneer alle organisaties die zich aansluiten, de personen die over de schreef gaan ook daadwerkelijk registreren. Het Waarschuwingsregister is een register van preventie en registratie, maar bovenal van samenwerking.

Aansluiten bij het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn
Op dit moment kunnen alleen organisaties uit de langdurige zorg zich aansluiten bij het Waarschuwingsregister. Dit als gevolg van een uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is de bedoeling het Waarschuwingsregister in de loop van 2018 tot een sectorbreed register te ontwikkelen, zodat alle organisaties in de sector zorg en welzijn kunnen deelnemen. Zorgorganisaties uit de branches Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Gehandicaptenzorg (GHZ) uit het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn (Twente, Achterhoek, Regio Zwolle en Stedendriehoek & Noord-Veluwe) kunnen zich via onze vereniging aansluiten.

Uit een andere regio? Klik hier om contact op te nemen.

Tarieven aansluiten
In 2017 en 2018 is aansluiting bij het Waarschuwingsregister kosteloos. U gaat in 2019 pas betalen voor uw lidmaatschap. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van uw organisatie (aantal fte). Leden van WGV Zorg en Welzijn betalen een gereduceerd tarief.


 

Contactformulier Waarschuwingsregister

Ik wil graag meer informatie. Neem s.v.p. contact met mij op.

 
Meer informatie
Bekijk de flyer 'Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Samen houden wij Zorg & Welzijn veilig en integer' en bezoek de website van het Waarschuwingsregister. Wilt u meer informatie, heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden? Neem contact op met Maria Perini, projectleider Waarschuwingsregister bij WGV Zorg en Welzijn,  telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail