Werkgebied

WGV Zorg en Welzijn rekent Twente, Achterhoek, Regio Zwolle en Stedendriehoek/Noord-Veluwe tot haar werkgebied. Het gebied Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland wordt als een samenhangend arbeidsmarktgebied beschouwd, waarbij de traditionele samenwerkingsrelaties tussen de zorg- en welzijnsinstellingen en de oriëntatie van de beroepsbevolking op de eigen regio zodanig is, dat sprake is van een herkenbare regio met een eigen identiteit.